Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Voorwaarden voor bezoek


INLEIDING

Het Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museum-complex en de door Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch georganiseerde tentoon-stellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen.

Het Stedelijk Museum
's-Hertogenbosch zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.