Pressroom | Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

Gebruik persmateriaal

Wilt u opgenomen wordt in ons persbestand? Stuur dan een mailtje naar onderstaand adres.

Persberichten zijn vrij te gebruiken.


De digitale opnamen mogen alleen worden gebruikt voor artikelen in kranten en tijdschrijften, voor tv-programma's en op websites onder vermelding van de bijbehorende tentoonstelling, aanwinst of gebeurtenis in het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch.

  • De maker en titel van een kunstwerk dient altijd te worden vermeld (indien bekend)
  • De fotograaf dient te worden vermeld (indien bekend)
  • Duplicatie en commercieel gebruik zijn niet toegestaan

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

publiciteit@sm-s.nl

Het algemene nummer van het
Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch:
073-6273680