Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch

THE UNEXPECTED

Van Picasso tot Penck, van Appel tot Koons

8 maart -1 juni 2009

Het SM’s toonde voor het eerst de ‘kroonjuwelen’ van de collectie: de complete deelcollectie kunstenaars-
keramiek. Sinds 1985 bouwt het museum aan dit interna-
tionale collectieonderdeel, waarvan er wereldwijd geen tweede bestaat. Naast grote namen uit de twintigste-eeuwse kunstgeschiedenis zijn er ook tal van heden-
daagse kunstenaars in ver-
tegenwoordigd.

Onder de titel The Unexpected zou deze collectie aanvankelijk fungeren als de openingstentoonstelling van de nieuwbouw van het museum in de Bossche binnenstad. In afwach-
ting hiervan en vanwege een blij-
vende ongewisheid over deze nieuwbouw toerde de collectie jarenlang vanaf eind jaren negentig langs musea elders in Europa, de Verenigde Staten, Japan en Nieuw-Zeeland. Uiteindelijk werd het voor-
malige industriecomplex aan de Magistratenlaan, waar het SM’s van 2005 tot 2012 tijdelijk onderdak vond, in 2009 in zijn geheel voor deze omvangrijke presentatie vrijgemaakt.

Het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch heet per 1 juni 2018 Design Museum Den Bosch

Bekijk de nieuwe website

Of blijf op deze pagina